28.05.2020
Spojte svou asociaci se zbytkem světa a navažte tak na nekonečný řetěz slovních asociací!

Zatím co den, to jedna asociace, která navazuje na předešlý řetěz. Samozřejmě vulgární a urážející slova jsou bohužel vymazána. Nejde o to si zanadávat nebo vylít srdce. Naopak zkuste jedním slovem rozehrát fantazii ostatních a obohatit tak jejich život.
Řetěz asociací
paklík <-- paket <-- pakostnice <-- pako <-- pakatel <-- páka <-- šaltrpáka <-- brzda <-- spojka <-- spoj <-- spojení <-- opojení <-- mámení <-- přelud <-- fatamorgana <-- oáza <-- zkáza <-- nákaza <-- vozhřivka <-- vířivka <-- kopřivka <-- zářivka <-- zásufka <-- záklopka <-- poklopec <-- kopanec <-- hýkavec <-- hýkal <-- výkal <-- žvýkal <--


Bylo napsáno celkem 30 slov. 0 |