31.05.2020
Asociace zaslané z vaší ip adresy - adresa vašeho připojeni na Internet