15.06.2019
Asociace zaslané z vaší ip adresy - adresa vašeho připojeni na Internet